امروز 22 مرداد 1401

معاونت اداری و مالی

 

نام : حجت اله

نام خانوادگي: باده‌يان

گروه: فیزیک،  ماده چگال نظري (فيزيك حالت جامد نظري)

 آخرین مدرك تحصيلي: دكتري

رتبه: استادیار

تلفن:  53159986

پست الكترونيك: Hbadehian[at]gmai.com

 رزومه

 

 

معاونت‌های توسعه و پشتیبانی  پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

 دکتر محمد مهدی مقیمی

سال 1386


 

دکتر رعیت پیشه

سال 1387


 

دکتر سلیمان قوهستانی

از سال 1388 تا سال 1389

 


 

 دکتر محمدرضا آروین

از سال 1390 تا سال 1391


 

 دکتر محمدمهدی مقیمی

سال 1392


دکتر حمیدی‌فر

سال 1393


دکترمهدی بهرامی

سال 1394


 

دکتر محمدرضا کاظمی

سال 1395

  
 

دکتر مهدی بهرامی

سال 1396

  
 

دکتر پرژنگ منجمی

سال 1397

  
 

دکتر حسام دهقانخلیلی

سال 1398