امروز 18 آذر 1401

ریاست دانشگاه

 

 

نام : جمال

نام خانوادگی : فتح اللهی

رشته: اقتصاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن: 53151112 - 071 

پست الکترونیک : j.fatollahi[at]fasau.ac.ir

رزومــه


 

 

روسای پیشین دانشگاه فسا از بدو تاسیس تا کنون

 

 

 

 دکتر غلامحسین بردبار

اولین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1385 تا شهریور 1386 )

 

 

 

دکتر محمدرضا فرهنگ دوست

دومین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1386 تا بهمن ماه 1387 )

 

 

 

دکتر امین الله بهاء‌الدینی

سومین رئیس دانشگاه فسا ( از اسفند 1387 تا شهریورماه  1391 )

 

 دکتر حسین شاهسوند حسنی

چهارمین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1391 تا فروردین ماه 1393 )

 

 دکتر محمد مهدی مقیمی

پنجمین رئیس دانشگاه فسا ( از فروردین ماه 1393 تا شهریور ماه 1394 )

 

 دکتر حمیدرضا قیصری

ششمین رئیس دانشکگاه فسا ( از مهرماه 1394 تا شهریورماه 1395 )

 دکتر محسن اژدری

هفتمین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1395 تا بهمن ماه 1398 )