امروز 14 مهر 1401

خانه

مجموعه ورزشی روباز شهدای دانشجو شامل:

 

-  زمین چمن مصنوعی

 

 

 

-  زمین والیبال

 

 

-  زمین بسکتبال 

 

 

 

-  مجموعه وسایل بدنسازی

 

 سالن بدنسازی خوابگاه پسران

 

 

 

 سالن بدنسازی خوابگاه دختران

 

 

 سالن ژیمناستیک خوابگاه دختران

 

 

- اعزام تیمهای مختلف ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای و کشوری و کسب مقامهای اول تا سوم توسط دانشجویان در این مسابقات

 

- برگزاری جشنواره های مختلف ورزشی از جمله ورزش همگانی و ...

 

- فراهم کردن امکان استفاده از فضاهای ورزشی سطح شهر برای دانشجویان در راستای پر کردن اوقات فراغت آنان