امروز 17 مرداد 1401

خانه

بسمه تعالی

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت و جایگاه کلیدی رشته های علوم پایه در توسعه و پیشرفت کشور و در جهت نیل به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی، استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان این حوزه و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات و متحول نمودن شرایط انزوای این رشته ها در نظام دانشگاهی کشور، برآن شدیم همایش یک روزه "نقش علوم پایه در آموزش عالی" را در تاریخ 13 تیر ماه 1397 در دانشگاه فسا برگزار نماییم. بیان و ریشه یابی چالش­های پیش رو و ارائه راهکار در جهت ارتقای جایگاه علوم پایه از اهداف اصلی این همایش است. امیدواریم انتقال نتایج مباحث این همایش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گامی موثر در جهت احقاق جایگاه اصلی علوم پایه در میان رشته های دانشگاهی باشد.

سخنرانان مدعو:

گروه آمار :

1-    دکتر حیدری (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت)

2-    دکتر مردانی فرد (ریاست دانشگاه فیروزآباد و عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه یاسوج)

3-    دکتر اردلان (عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه یاسوج)

4-    دکتر نجیبی (عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه شیراز)

5-    دکتر حق بین(عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه بوشهر)

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر:

1- دکتر عبدالهی ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شیراز )

2- دکتر سپهری ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شیراز )

3- دکتر حسام الدینی ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز )

4- دکتر ارجایی ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شیراز )

5- دکتر عابدینی ( عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه شیراز )

6- دکتر فخارزاده جهرمی ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز )

7- دکتر مجیدی نیا ( عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه سلمان فارسی کازرون )

8- دکتر بهمن طباطبایی ( عضو هیات علمی دانشگاه شیراز )

 

گروه فیزیک:

1-    دکتر نادگران (ریاست دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

2-    دکتر مرادی (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

3-    دکتر پوست فروش (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

4-    دکتر حسینی فرزاد (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

5-    دکتر دعوت الحق (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

6-    دکتر زارعی (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز)

7-    دکتر عسکری (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه کازرون)

8-    دکتر علی‌آبادی (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه فسا)

دبیر همایش: دکتر مهدیه هاشمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا محمودی

اعضای کمیته اجرایی:

دکتر آرام امامی- دکتر حجت اله باده یان- دکتر عبدالله خیراتی رونیزی- دکتر علیرضا سپاسیان- دکتر سید محمد قاضی- دکتر محمدرضا کاظمی- دکتر مریم لطفی پور- دکتر رویا نصیرزاده