امروز 17 مرداد 1401

خانه

 

First national conference of nanophysics and metamaterial from simulation to industry

 

 
 
 

تاریخ های مهم:

ارسال مقالات: 30 اردیبهشت تا 30 مرداد

زمان اعلام نتایج داوری: 25 تا 30 شهریور

مهلت ثبت نام: 10 خرداد تا 10 مهر

 

دبیران همایش:

دبیر همایش: دکتر سید محمد قاضی

دبیر اجرایی: دکتر حجت اله بادهیان

دبیر علمی: دکتر مهدیه هاشمی

 

 ایمیل کنفرانس:

nano.fasau@gmail.com 

 

 ثبت نام کنفرانس و ارسال مقاله ها:
http://www.iscconferences.ir/fasa/fa/

 

 

دریافت فرمت مقاله
 فرمت پوستر : pptx