امروز 18 آذر 1401

خانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، امروز جمعه ۲۵تیرماه، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت با حضور ۵۶۲داوطلب که شامل ۳۱۰نفر مرد و ۲۵۲نفر زن از شرق استان فارس می شود، برای اولین بار در دانشگاه فسا برگزار شد.

3

 

4

-------