امروز 06 مهر 1402

خانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، در آزمون سراسری روز جمعه 11 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند.

امروز جمعه ، 2183 داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی به رقابت پرداختند که 776 نفر مرد و 1407 نفر زن بودند.

داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در روز شنبه ۱۲ تیر ماه به رقابت می‌پردازند.

111

 

222

 

333

-------