امروز 06 مهر 1402

خانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، در آزمون سراسری روز پنج شنبه 10 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند.

امروز پنج شنبه ، 290 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و 914 نفردر گروه آزمایشی علوم انسانی به رقابت پرداختند که 590 نفر مرد و 614 نفر زن بودند.

داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه ۱۱ تیر ماه و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در روز شنبه ۱۲ تیر ماه به رقابت می‌پردازند.

2

 

3

 

4

 

5

-------