آغاز بزرگترین رقابت علمی در دانشگاه فسا

آزمون سراسری سال 1400، امروز نهم تیر ماه همزمان با سراسر کشور با حضور داوطلبان فسایی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، در آزمون سراسری امروز، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند.

امروز چهارشنبه 9 تیر، 232 داوطلب در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند که 54 نفر مرد و 178 نفر زن بودند.

۴ هزار و 205 داوطلب در روزهای چهارشنبه ۹ لغایت شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در گروه‌های آزمایشی مختلف به میزبانی دانشگاه فسا با هم به رقابت می‌پردازند.

داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی در روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه، گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه ۱۱ تیر ماه و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در روز شنبه ۱۲ تیر ماه به رقابت می‌پردازند.

-------
منتشر شده در پنج شنبه, 10 تیر 1400 09:10