امروز 07 بهمن 1401

خانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، در آزمون سراسری روز شنبه 12 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند.

امروز شنبه ، 465 داوطلب در گروه آزمایشی زبانهای خارجی به رقابت پرداختند که 162 نفر مرد و 303 نفر زن بودند.

همزمان با این آزمون،آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد نیز برگزار می شود که این آزمون در استان فارس فقط در دانشگاه شیراز و دانشگاه فسا برگزار می گردد.

2

 

3

-------