امروز 22 مرداد 1401

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، در آزمون سراسری روز جمعه 11 تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه فسا به رقابت پرداختند.

امروز جمعه ، 2183 داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی به رقابت پرداختند که 776 نفر مرد و 1407 نفر زن بودند.

داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در روز شنبه ۱۲ تیر ماه به رقابت می‌پردازند.

111

 

222

 

333

-------