امروز 22 مرداد 1401

مراحل رسیدگی به تخلفات دانشجوئی

مراحل رسیدگی به تخلفات دانشجوئی

  1. دریافت گزارش تخلف از اشخاص حقیقی وحقوقی.
  2. دریافت گزارش از طربق تحقیق.
  3. دعوت از دانشجویان جهت مصاحبه و همچنین پیگیری گزارش واصله.
  4. رسیدگی مجدد گزارشها توسط محقق در صورت لزوم.
  5. انجام مراحل تکمیلی پرونده جهت ارسال به شورای انضباطی بدوی.
  6. تشکیل شورای بدوی وصدور حکم وابلاغ به دانشجو.
  7. رسیدگی به اعتراض دانشجو نسبت به حکم صادره (درصورت اعتراض ظرف مهلت قانونی ده روز از تاریخ ابلاغ).
  8. آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر.
  9. ابلاغ حکم تجدید نظر(حکم قطعی).

انواع تنبیهات

انواع تنبیهات  به منظور استناد وتطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده7 آئين نامه به صــورت زيــرتفكيك مي شوند:   1.                اخطار شفاهي 2.                تذكركتبي بدون درج در پرونده دانشجو 3.                اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو 4.                تذكركتبي و درج در پرونده دانشجو 5.                توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو 6.                دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تخلف 7.                محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام ، خوابگاه و غيره 8.                دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ضرر وزيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد. 9.                منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات 10.       منع موقت از تحصيل ...

تعهد نامه انضباطی دانشجویان

تعهد نامه انضباطی دانشجویان در هنگام ثبت نام در دانشگاه  امام علی (ع) : پذيرا باشيد دستور معروف را و خود نيز بدان دستور دهيد، و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى كنيد. (غررالحکم ، باب امر به معروف) نظر به اينکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصيل علم و دانش و معرفت می باشد. حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و دانشجوئی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه  ذکر ميگردد که از شما دانشجوی عزيز جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه تقاضای همکاری و مساعدت داريم. بديهی ...

آیین نامه های دفتر هدایت استعداد های درخشان

آئین نامه تشکیل دفتر هدایت استعدادهای درخشان آیین نامه روش تعیین دانشجویان ممتاز دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد آيين نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­هاي تحصيلي بالاتر آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتازآئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز آيين نامة تسهيلات پژوهشي ويژة دانشجويان ممتاز                                                                              آيين نامه اعطاي كمك هزينه به دانشجويان ممتاز آيين‌نامة امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعدهاي درخشان آيين‌نامة بهره‌منديِ دانشجويان داراي استعداد درخشان از كلاسهاي اموزش عالي آزاد دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره ها و مسابقه هاي علمي                             دستورالعمل چگونگي شناسايي ومعرفي نخبگان وظيفه                                                                        آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در ...