امروز 22 مرداد 1401

آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های علمی

 

فرم‌ها:

فرم صورتجلسه انتحابات انجمن‌ها

فرم گزارش دهی انجمن‌های علمی

فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی انجمن‌های علمی

 


اسامی انجمن‌های علمی دانشگاه فسا عبارتند از:

انجمن علمی رباتیک

انجمن علمی آمار
انجمن علمی ریاضی
انجمن علمی علوم کامپیوتر
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی فناوری اطلاعات
انجمن علمی عمران
انجمن علمی برق
انجمن علمی مکانیک
انجمن علمی مهندسین بدون مرز
انجمن علمی آب
انجمن علمی منابع طبیعی
انجمن علمی صنایع غذایی
انجمن علمی ثریای دانش
انجمن علمی نانو