امروز 22 مرداد 1401

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

نام : محمد مهـدی

نام خانوادگی : محبـی

گروه : عمران، مکانیک خاک و پی

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53153112-071

پست الکترونیک : mohebbi[at]fasau.ac.ir

 

 

 

معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون

 

دکتر رقیه خسروی

از سال 1390 تا سال 1391


دکتر سیدمحمد قاضی

ازسال 1392 تا سال 1394


دکتر علیرضا سپاسیان

سال 1395


دکتر محمدمهدی مقیمی

سال 1396 تا سال 1397