امروز 22 مرداد 1401

بسمه تعالی

 

لینک‌های مفید معرفی شده از سوی مرکز مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 

1-  شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی

 

2- پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین