امروز 18 مرداد 1401

به نام خدا

 

خودگویی مثبت (self talking) از فنون روان شناسی رفتاری - شناختی و روشی برای تقویت ذهن و ارتقای انرژی مثبت است. در این فایل مطالب خودگویی با موسیقی آرام بخش همراه شده و سیر زیبا و اثر بخشی را به وجود می آورد. با شنیدن این موسیقی و تکرار خودگویی های مثبت آن، آرامش و آسودگی را در وجود خود احساس می کنیم. شما می توانید در هر زمان و مکانی که هستید با شنیدن این موسیقی و تکرار خودگویی های مثبت آن، نیروی آرام بخشی را در وجود خود حس کنید به طوری که با هر بار یادآوری ملودی و عبارات آن در مواقع مختلف، آرامش و آسودگی را تجربه می کنید.

شایان ذکر است که این مطلب در مطالعه ای تجربی که توسط دکتر علی زاده محمدی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران و با حمایت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد، مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر مثبتی در تقویت اعتماد به نفس و کم کردن استرس و اضطراب دانشجویان مورد آزمون داشت.

 

لیست موسیقی‌ها:

 

آرام بخش:

جهت دانلود موسیقی شماره 1 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود موسیقی شماره 2 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود موسیقی شماره 3 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود موسیقی شماره 4 اینجا را کلیک نمائید.

 

نیرو بخش:

جهت دانلود موسیقی شماره 1 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود موسیقی شماره 2 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود موسیقی شماره 3 اینجا را کلیک نمائید.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره و سلامت