امروز 22 مرداد 1401

آدرس: دانشگاه فسا - دانشکده مهندسی - طبقه همکف - بلوک C

شماره تماس:  53153422- 071

پست الکترونیک :counsel[at]fasau.ac.ir