امروز 22 مرداد 1401

آشنایی با"مرکز مشاوره دانشجویی"

 

نهادهاي حمايتي و رفاهي متعددي در دانشگاه به كار و فعاليت مشغولند تا دانشجويان با آسودگي، آرامش و سلامت بهتري به فعاليت هاي اساسي خود بپردازند. يكي از مهم ترين نهادهاي حمايتي دانشگاه، مرکز مشاورۀ دانشجويي است.

مرکز مشاوره، فعاليت ها و وظايف متعدد و گسترده اي را بر عهده دارد. وجود مرکز مشاوره و فعاليت هاي متنوع آن بر اين مبني استوار است كه در كنار تحصيل و رشد توانايي هاي علمي و پژوهشي، ضروري است، امكانات رشد رواني و اجتماعي نيز ايجاد شود. يعني، نه تنها لازم است كه فرهيختگان و تحصيلكردگان از توانايي هاي علمي بالا برخوردار شوند، بلكه ضرورت دارد بتوانند از سلامت رواني و اجتماعي بالايي نیز برخوردار بوده و زندگي سالم تري داشته باشند. به همین منظور لازم است كه نه تنها دانشجويان به اختلالات روان شناختي، آسيب هاي رواني و اجتماعي مبتلا نبوده، بلكه از زندگي سالم تري نيز برخوردار باشند. لذا، در مرکز مشاوره، هم در زمينۀ شناسايي و درمان مشكلات روان شناختي و آسيب هاي رواني اجتماعي دانشجويان خدمات مفيدي ارائه مي شود و هم در سطح بهبود و افزايش سلامت رواني آنان نيز اقدامات اساسي انجام مي گردد. در اين جا، به مرور تعدادي از خدمات مركز مشاورۀ دانشجويي به تفكيك خدمات درماني، مشاوره، راهنمايي و همچنين خدمات بهبود زندگي سالم پرداخته مي شود:

 

الف- خدمات درماني، مشاوره و راهنمايي

تعدادي از دانشجويان ممكن است به دلايل مختلف دچار مشكلات روان شناختي مانند افسردگي، اضطراب، وسواس و مانند آن شوند. گاهي اوقات، اين بيماري ها قبل از ورود به دانشگاه نيز وجود داشته اند. بهمين دليل، يكي از فعاليت هاي مهم مرکز مشاوره شناسايي و درمان زود هنگام چنين مشكلاتي است. در ابتدای ورود، وضعیت سلامت روان دانشجویان ارزیابی می شود.

بعضي از مشكلات دانشجويان مرتبط با موضوعات تحصيلي و درسي است. از جمله بي علاقگي نسبت به دروس، ناتواني در مطالعۀ مناسب دروس، تمايل به تغيير رشته و مواردي از اين قبيل. به همين دليل، در مراكز مشاورۀ دانشجويي، علاوه بر درمان مشكلات روان شناختي، به مشاوره و راهنمايي هاي تحصيلي نيز پرداخته مي شود.

 

ب- خدمات بهبود زندگي سالم

اكثر دانشجويان بيماري و یا مشکل خاصي ندارند. در اين موارد براي بهتر شدن زندگي سالم آنان و رشد هر چه بيشتر توانايي ها و مهارت هاي رواني و اجتماعي آنها و همچنين رشد توانايي تصميم گيري و حل مسئله آنان در زندگيشان، دوره ها و برنامه هاي آموزشي تهيه و طراحي مي شود.

مهمترین خدماتی که در این بخش ارائه می شود عبارت است از:

  1. آموزش مهارت های زندگی شامل ده مهارت: توانايي تصميم گيري، توانايي تفكر خلاق، توانايي حل مسئله، توانايي تفكر نقاد، توانايي برقراري روابط بين فردي، توانايي مقابله با هيجان ها، توانايي مقابله با استرس، مهارت خودآگاهی، مهارت کنترل خشم و مهارت ارتباط موثر
  2. كارگاه هاي آموزش پيشگيري از اعتیاد، پيشگيري از ايدز
  3. کارگاه آموزش مهارت هاي تحصيلي و مطالعه
  4. دوره هاي آموزش پیش از ازدواج

علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي خاص، نشريه ها، كتابچه ها و بروشورهايي نیز، هم براي دانشجويان و هم براي خانوادۀ آنها تدوين شده است که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

همچنین، پيگيري دانشجوياني كه مشكلات مختلف دارند، چه دانشجويان مشروط، چه دانشجوياني كه مراجعه هايي به مرکز داشته اند نيز، در مرکز مشاورۀ دانشگاه وجود دارد.


 

علل استفاده از مرکزمشاورۀ دانشجويي

-        دانشجويان از نظر سني در شرايطي قرار دارند که بحران هاي خاص و طبيعي را طي مي كنند كه نيازشان به مشاوره و روان درماني، از ساير دوران هاي زندگي به مراتب بيشتر است.

-        توانايي بالاي دانشجويان در استفاده از خدمات، افرادي از خدمات مشاوره و روان درماني استفادۀ بيشتري مي كنند كه داراي ويژگي هاي خاص باشند. داشتن انگيزه، هوش و علاقه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه در جمعيت دانشجويي به شدت چنين ويژگي هايي وجود دارد.

***با توجه به مطالب بالا، نه تنها بهتر است شما از خدمات اين مرکز استفاده كنيد بلكه دانشجويان دیگران را نیز به استفاده از اين مرکز ترغيب و تشويق نمایید.

با آرزوی توفیق روز افزون شما دانشجویان عزیز

معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره دانشگاه فسا