امروز 22 مرداد 1401

 

 

 

نام : رضا

نام خانوادگی : واقفی

گروه : مکانیک

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : vaghefireza[at]fasau.ac.ir