امروز 22 مرداد 1401

 

خوابگاههای دانشگاه فسا شامل موارد زیر می باشد :

- خوابگاه دنا 1و دنا 2 مختص خواهران ورودی های قبل از 91 : فاز 2 قدیم - قدوسی جنوبی - بلوک خوابگاهی دانشجویان

- خوابگاه دنا 3 و سهند مختص خواهران ورودی 91 ( جدید الورود ) : فاز 2 قدیم - قدوسی جنوبی - بلوک خوابگاهی دانشجویان

- خوابگاه برادران که مختص دانشجویان برادر می باشد : واقع در پردیس دانشگاه