امروز 22 مرداد 1401

1-    اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

http://uso.saorg.ir/

2-    ورزش سه

http://www.varzesh3.com/

3-    اخبار ورزشی

/ اخبار-ورزشی /http://www.shahrekhabar.com  

4-    پردیس مجازی ورزش ایران

http://pmvi.ir

5-    پژوهشکده تربیت بدنی

http://www.ssrc.ac.ir/

6-     وزارت ورزش و جوانان

http://msy.gov.ir/

7-    فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

http://www.iusf.ir/