امروز 22 مرداد 1401

 

 

نام : عبد الرسول

نام خانوادگی : زارعی

گروه : مهندسی منابع طبیعی،  بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن:  53158112

پست الکترونیک : ar_zareiee[at]fasau.ac.ir