امروز 22 مرداد 1401

نام :  مجتبی

نام خانوادگی :  اسلمی

گروه : مهندسی عمران، سازه

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53159262-071

پست الکترونیک :

aslami[at]fasau.ac.ir