امروز 22 مرداد 1401

آزمایشگاههای گروه برق:

1- آزمایشگاه کنترل خطی

2- آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

3- آزمایشگاه ابزار دقیق

4- کارگاه برق

5- کارگاه کنترل صنعتی و PLC

6- کارگاه الکترونیک صنعتی


آزمایشگاه  مدار منطقی « توضیحات در پائین »

آزمایشگاه  مدار الکترونیک « توضیحات در پائین »

آزمایشگاه  معماری « توضیحات در پائین »

 


مدیریت آزمایشگاهها :

نام : پرژنگ
نام خانوادگی : منجمی
گروه : عمران
رتبه : استادیار
تلفن : 3343337 – 0731
پست الکترونیک :

دریافت رزومه


کارشناس آزمایشگاهها:

نام :
نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی :
تلفن : 3343337 – 0731
پست الکترونیک : labratory[at]fasau.ac.ir

 


آزمایشگاه  مدار منطقی

نوع مرکز: آموزشی- تحقیقاتی

عناوین آزمایشگاه مدار منطقی

1- آشنائی با آی سی های TTL شامل (AND, NAND,NOT,OR,NOR,XNOR)
2- طراحی مدار تولید کننده بیت توازن و آشنایی با تراشه مقایسه کننده
3- طراحی و آشنایی با جمع کننده و تفریق کننده یک بیتی و چند بیتی
4- آشنایی و کار با تراشه Seven Segment
5- تراشه های کدبردار BCD به Seven Segment و طراحی مدارات آن
6- آشنایی با مدارات مولتی پلکسر و آشنایی با نحوه کار آن
7- آشنایی با فلیپ فلاپ
8- طراحی شمارنده ها

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود :

منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور، آی سی ها و قطعات الکترونیکی مورد نیاز.


 آزمایشگاه  مدار الکترونیک

نوع مرکز: آموزشی- تحقیقاتی

عناوین آزمایشات آزمایشگاه مدارات الکترونیک

 بررسی مدارات کلیپر دیودی
2-  بررسی خصوصیات مدارات یکسو ساز نیم موج و تمام موج و کاربرد آنها
3-  بررسی خصوصیات مدارات دوبرابرو سه برابر کننده ولتاژ
4- آشنایی با ترانزیستورهای BJT و FET
5- بدست آوردن منحنی  مشخصه خروجی ..ورودی و انتقالی  ترانزیستور
6- تعیین منحنی مشخصه خروجی... انتقالی ترانزیستور FET
7- تعیین گین ولتاژ جریان و قدرت ترانزیستور در آرایشات مختلف

 برخی از دستگاه ها و وسایل موجود :

منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور، اسیلوسکوپ، مولتی مترو قطعات مورد نیاز آزمایشگاهی


  آزمایشگاه  معماری

نوع مرکز: آموزشی- تحقیقاتی

برخی از عناوین آزمایشات آزمایشگاه معماری

 بررسی آی سی های مبدل آنالوگ به دیجیتال(A/D convertor)
2-  بررسی آی سی های مبدل دیجیتال به آنالوگ (D/A convertor)
3- بررسی مدارات حذف bounce یک کلید(Debouncing)

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود :

منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور، پروگرمر قطعات مورد نیاز آزمایشگاهی

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری
آزمایشگاه بر پایه FPGA  با بردهای آزمایشگاهی altera DE1-SoC)  و DE2i-150  و DE0  )تجهیز شده است.
آزمایش‌های مدار منطقی: شامل بکارگیری برد و نرم‌افزار quartus، شمارنده‌ها، جمع کننده‌ها و انواع مدارهای پایه منطقی  آزمایش‌های معماری کامپیوتر: در تکمیل آزمایش‌های قبل و ساخت یک کامپیوتر پایه مفهومی.
آزمایشگاه ریزپردازنده
 
آزمایشگاه با توجه به سرفصل و با بردهای آردوئینو طراحی و راه اندازی شده است.