امروز 22 مرداد 1401

آزمایشگاه‌ها

بسمه تعالی

نیاز رشتههای مختلف دانشگاهی و واحدهای صنعتی و تولیدی خارج از دانشگاه به دستگاه‌­های با تکنولوژی بالا(High Tech) و ضرورت بهره­‌وری بهینه از تجهیزات موجود پژوهشی، لزوم ساماندهی و مدیریت متمرکز امکانات آزمایشگاهی را دو چندان می­‌سازد. در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سیاستگزاری‌­های پژوهشی و فناوری خود، تأسیس شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) و ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه‌ها را با اهتمام زیاد در دستور کار خود قرار داده استآزمایشگاه مرکزی دانشگاه فسا با هدف استفاده بهینه ازتجهیزات آزمایشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و تلاش درجهت ساماندهی امکانات وتجهیزات پیشرفته  مورد نیاز رشتههای مختلف، استفاده بهینه از امکانات موجود، جلوگیری از خریدهای تکراری و موازی و انحصاری شدن دستگاههای  موجود، دسترسی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات  تکمیلی به فضاها و امکانات پژوهشی مناسب در سال ٩٣ با مساعدت هیأت رئیسه محترم زیر نظر معاونت آموزش و پژوهشی دانشگاه راهاندازی گردیده است.