امروز 22 مرداد 1401
   سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی

نام : سید محمد

نام خانوادگی:  قاضی

گروه:  فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : ghazi[at]fasau.ac.ir


 

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

نام : اعظم

نام خانوادگی : قائدی

رشته : کارشناس ارشد صنایع غذایی

شماره تلفن :  53152522 - 071