امروز 22 مرداد 1401
   
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : آروین
گروه : مهندسی عمران، مهندسی زلزله
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53151422- 071
پست الکترونیک : m.r.arvin[at]fasau.ac.ir