امروز 22 مرداد 1401

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

سمت : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام : محمد امین

نام خانوادگی : تسلیمیان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن :  53151212 - 071 

پست الکترونیک :pr[at]fasau.ac.ir