امروز 22 مرداد 1401

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : جوکار

تلفن :  53151111 – 071 و نمابر :53151000

پست الکترونیک : info[at]fasau.ac.ir