امروز 22 مرداد 1401

 جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال اول 99-98  اینجا  را کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال دوم 99-98  اینجا  را کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال دوم 98-97  اینجا  را کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال دوم 97-96  اینجا  را کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال اول 97-96  اینجا  را کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان استعداد درخشان نیمسال دوم 96-95 اینجا را کلیک نمائید.

 

********************************************************

یكی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان كشور است. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 30/5/1375 كلیات طرح جذب و هدایت استعدادهای درخشان را تصویب و در تاریخ 13/12/1357 اهداف خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

1-     فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و كمك به پیشرفت علم و دانش كشور

2-     توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شكوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امكان آموزش بیشتر برای آنها.

3-     ایجاد گرایش جاذبه برای استعدادهای برتر برای تحصیل در رشته های استراتژیك و مورد نیاز كشور.

4-     ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای كیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی

5-     کاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد

6-      وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود

در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فسا سال 1391 بعنوان یكی از واحدهای حوزه معاونت آموزشی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. در راستاي شناسايي، جذب، پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان، فعاليتهاي اين دفتر عبارتنداز:

1-     پذيرش دانشجويان بدون شركت در آزمون ورودي در مقطع دكتري

2-     معرفي نفرات برتر دوره كارشناسي جهت ادامه تحصيل بدون شركت در آزمون در دوره كارشناسي ارشد

3-     پذيرش دانشجو از طريق جشنواره خوارزمي- مسابقات بين المللي قرآن و ورزشكاران برتر

4-     معرفي دانشجويان ممتاز جهت دريافت وام دانشجويي

5-     بررسي طرحهاي پژوهشي مربوط به تسهيلات اجرايي درخصوص دانشجويان ممتاز

6-      شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانسهاي علمي داخلي و خارجي جهت ارائه مقالات

7-     بررسي پذيرش دانشجويان دانشگاه جهت تحصيل همزمان در دو رشته

8-     برگزاري كلاسهاي آمادگي المپيادهاي دانشجويي در رشته هاي مختلف

9-     برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت دانشجويان ممتاز

10-  ارائه تسهيلات آموزشي و پژوهشي درخصوص دانشجويان ممتاز

11-  پرداخت كمك هزينه ماهيانه به دانشجويان ممتاز داراي رتبه هاي برتر

12-  معرفي فرهيختگان و نخبگان به اداره وظيفه عمومي جهت استفاده از تسهيلات مربوطه

13-  معرفي دانشجويان ممتاز جهت استفاده از وام تحصيلي

14-  تائيد و معرفي دانشجويان ممتاز جهت انتخاب 27 واحد درسي در يك نيمسال تحصيلي

15-  تشكيل كلاسهاي درسي ويژه دانشجويان ممتاز

16-   ارائه خدمات اينترنتي ويژه

17-  اعزام دانشجويان جهت شركت در كنفرانسهاي علمي خارج از كشور

18-  معرفي دانشجويان ممتاز جهت گذراندن دروس  اضافي در دوره كارشناسي ارشد