امروز 18 مرداد 1401

 

 

 

سمت : رئیس دفتر استعدادهای درخشان

نام : آرام

نام خانوادگی : امامی

گروه : ریاضیات و کاربردها

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیک emami[at]fasau.ac.ir


 

 

سمت:  کارشناس

نام: عبدالله

نام خانوادگی: علی پور

 تلفن: 53152282-071


 

  

اعضای شورای هدایت استعدادهای درخشان :

 
معاون محترم آموزشی و پژوهشی (رییس شورا)

مدیر دفتر هدایت استعداد درخشان (دبیر شورا)                 

مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه               

4 نفر از اعضای هییت علمی از دانشکده های مختلف، به پیشنهاد مدیر دفتر و تایید معاون آموزشی دانشگاه