امروز 22 مرداد 1401
 1. آئین نامه تشکیل دفتر هدایت استعدادهای درخشان
 2. آیین نامه روش تعیین دانشجویان ممتاز دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 3. آيين نامة ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­هاي تحصيلي بالاتر
 4. آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتازآئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
 5. آيين نامة تسهيلات پژوهشي ويژة دانشجويان ممتاز                                                                             
 6. آيين نامه اعطاي كمك هزينه به دانشجويان ممتاز
 7. آيين‌نامة امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعدهاي درخشان
 8. آيين‌نامة بهره‌منديِ دانشجويان داراي استعداد درخشان از كلاسهاي اموزش عالي آزاد
 9. دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره ها و مسابقه هاي علمي                            
 10. دستورالعمل چگونگي شناسايي ومعرفي نخبگان وظيفه                                                                       
 11. آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در مقطع كارشناسي 
 12. نكات مربوط به آيين‌نامة تحصيل همزمان دانشجويان در دو رشته تحصيلي