امروز 22 مرداد 1401

بسمه تعالی

جهت مشاهده اطلاعیه تکمیلی پذیرفته شدگان کارشناسی 95 اینجا را کلیک کنید.

 جهت مشاهده اطلاعیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95-96     اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده نتایج اولیه کارشناسی ارشد دانشگاه فسا در سال 1395 اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده میزان شهریه ترم تابستانی سال 1394  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده میزان شهریه ترم تابستانی سال 1395  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فسا در سال 95 اینجا را کلیک کنید.