امروز 22 مرداد 1401

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

   

رئیس کتابخانه:     

     نام :  رضا

     نام خانوادگی :  روحی      

     تحصیلات: دکتری

     پست الکترونیک:  library[at]fasau.ac.irکارشناس :مرضیه تفاح

تحصیلات:کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

  شماره تماس:  53152622  - 071

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir