امروز 22 مرداد 1401

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

بسمه تعالی

جهت دانلود  فرم درخواست فرصت مطالعاتی از سوی عضو هیات علمی، پیوست شماره یک  اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود  قرارداد فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه  اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود  شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی  اینجا را کلیک کنید.