امروز 22 مرداد 1401

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام : سلمان
نام خانوادگی : برومند
گروه : برق، کنترل
رتبه : استادیار
تلفن :
پست الکترونیک :
boroumand[at]fasau.ac.ir

 
کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام : شیما

نام خانوادگی: جوهری

تلفن : 53151422-071  

رایانامه : jazb[at]fasau.ac.ir