امروز 18 مرداد 1401

جهت مشاهده لیست و رزومه اعضای محترم هیات علمی و اساتید اینجا را کلیک نمائید.

 

ردیف نام و نام خانوادگی ایمیل

1 سیّد محمّد قاضی ghazi[at]fasau.ac.ir
2 مریم لطفی پور lotfipour[at]fasau.ac.ir
3 آرام امامی emami[at]fasau.ac.ir
4 امیر خادم حسینی khadem_h[at]fasau.ac.ir
5
فاطمه جمشیدی Jamshidi[at]fasau.ac.ir
6
صادق خسروی شعار Khosravi.shoar[at]fasau.ac.ir
7
مریم زاهدی فر zahedifar[at]fasau.ac.ir
8
محمّد رضا کاظمی Kazemi[at]fasau.ac.ir
9
محمّد رضا آروین M.arvin[at]fasau.ac.ir
10 امیر حسین پارسامهر parsamehr[at]fasau.ac.ir
11 محسن اژدری ajdari[at]fasau.ac.ir
12 محمّد گلستانی golestani[at]fasau.ac.ir
13 علی عباسعلیزاده abbasalizadeh[at]fasau.ac.ir
14 وحید قاسم زاده ghasemzadeh[at]fasau.ac.ir
15 رقیه خسروی Khosravi[at]fasau.ac.ir
16 علی شعبانی shabani[at]fasau.ac.ir
17 کرامت الله غفاری ghaffari.keramat[at]fasau.ac.ir
18
رادمرز حسینی Hosseini.r[at]fasau.ac.ir
19
محمّد مهدی محبی mohebbi[at]fasau.ac.ir
20 مهدی بهرامی bahrami [at]fasau.ac.ir
21 محمدرضا همایون زاده homayounzade.m[at]fasau.ac.ir
22 پرژنگ منجمی manajemi.parjang[at]fasau.ac.ir
23 سید محمدباقر هاشمی hashemi[at]fasau.ac.ir
24 محمدجواد امیری mj_amiri[at]fasau.ac.ir
25 محمد مهدی مقیمی moghimi[at]fasau.ac.ir
26 عبدالرسول زارعی ar_zareiee[at]fasau.ac.ir
27 فاطمه بازوبند bazuband.f[at]fasau.ac.ir
28 سلیمان قوهستانی ghouhestani[at]fasau.ac.ir
29 حسام دهقان خلیلی dehghankhalili[at]fasau.ac.ir
30 فاطمه شمس عزت shamsezat[at]fasau.ac.ir
31 فهیمه بهزادی behzadi[at]fasau.ac.ir
میثم مقدم moghaddam.m[at]fasau.ac.ir
33 علیرضا سپاسیان sepasian[at]fasau.ac.ir
34 رویا نصیرزاده nasirzadeh.roya[at]fasau.ac.ir
35 روح اله علی آبادی aliabadi[at]fasau.ac.ir
36 حجت اله باده‌یان badehian[at]fasau.ac.ir
37 مهدیه هاشمی m.hashemi[at]fasau.ac.ir
38 سلمان برومند boroumand[at]fasau.ac.ir
39 علیرضا پورباقری pourbagheri.a[at]fasau.ac.ir
40  علیرضا عباسی
41 محمدرضا محمودی mahmoudi.m.r[at]fasau.ac.ir
42 رضا روحی Re.roohi[at]fasau.ac.ir
43 کیانا پورمحمدی poormohamadi[at]fasau.ac.ir
44  مجتبی اسلمی aslami[at]fasau.ac.ir 
45  مریم موسوی فرد musavifard[at]fasau.ac.ir 
46  رضا واقفی
vaghefireza[at]fasau.ac.ir 
47  احسان حسینی hoseini.ehsan[at]fasau.ac.ir 
48  شهرزاد مالکی  s.maleki[at]fasau.ac.ir 
49  علی پورکریمی  poorkarimi[at]fasau.ac.ir 
50 الهه عابدی e.abedi[at]fasau.ac.ir
51 اسفندیار جهانتاب e.jahantab[at]fasau.ac.ir
52 آرمان خیراتی  
53 علی کریم زاده  
54 مسعود اکبری