امروز 22 مرداد 1401

مرکز آموزش هاي عالی آزاد"دانشگاه در چارچوب آئین نامه دوره های آموزش عالی آزاد، مصوب 26/8/78 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جهت کمک به تحقق اهداف واستراتژی دانشگاه و نیز اهداف و سیاست های سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه کشور از طریق ارتقاء سطح دانش، مهارت ها و شایستگی های سرمایه های انسانی جامعه ( شامل مدیران و کارکنان دستگاه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی وخصوصی کشور، دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، و نیز سایر افرادمستعد و علاقمند جامعه) همسو با پیشرفت های علمی و فناوری جهان با بهره گیری ازتوانایی های استادان توانمند، رویکرد ها و فناوری های نوین آموزش و توسعه منابعانسانی، امکانات و فضای آموزشی مناسب (از قبیل كامپيوتر هاي مدرن، پروژكتور، امكانات صوتي وتصويري و فضاهاي مناسب برحسب ظرفيت هاي متعدد (كلاس، كارگاه كامپيوتري، اتاق سمينار، سالن همایش و اجتماعات) اقدام به برگزای دوره هاي آموزشي مختلف می نماید.