امروز 22 مرداد 1401

بسمه تعالی

 

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فسا برگزار می‌کند :
مسابقه‌ی کتابخوانی مدح خورشید

دانلود متن کتاب مسابقه از  اینــجا

دانلود سوالات مسابقه از اینجــا