امروز 22 مرداد 1401

بسمه تعالی

 

برگزاری مسابقه‌ کتابخوانی صعود چهل ساله ( از کتاب صعود چهل ساله ) ویژه‌ی اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه

 

فایل کتاب مسابقه را از  اینجا  دریافت کنید.

 

فایل سوالات مسابقه را از اینجــا  دریافت کنید.

 

 

مهلت ارسال پاسخ‌ 24/11/1399

 

لطفا پاسخ‌های خود را به ترتیب به سامانه‌ی پیامکی  10009386949440  در بازه‌ی 20 تا 24 بهمن ماه ارسال فرمائید.

 

 

با تشکر 

واحد فرهنگی